Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 09 2011

szlor
19:28
USA jest najbardziej rozczarowującym supermocarstwem w historii. 40 lat zajeło wam pokonanie ZSSR podczas zimnej wojny pomimo faktu, ze w 1940 było to państwo przed-industrialne, mające połowę waszej ludności, która do tego była zmasakrowana dwoma wojnami, rewolucją i masowymi czystkami. Nigdy nie byliście imperium - wasz wkład w światową kulturę jest nikły i składa się z głównie z powtórek seriali takich jak "Przyjaciele" i "Hoży Doktorzy".

Pomimo tego, że jesteście najbogatszym krajem na świecie wasz system opieki zdrowotnej pozostawia 40 milionów obywateli bez opieki pomimo tego, że na tą waszą opiekę wydajecie więcej niż państwa, które oferują ją za darmo wszystkim swoim obywatelom. 60% z was myśli, ze wszechświat powstał 5000 lat temu. Władza i wpływy kupowane są w waszych kosztujących miliardy wyborach do rządu; waszym jedynym bogiem są pieniądze i status.

Możecie zdobywać medale na Olimpiadach i nagrody Nobla ale w osiągnięciach na mieszkańca jesteście daleko w tyle - odnosicie sukcesy tylko dzięki waszej ilości i dolarom. Nie macie żadnej klasy, finezji, jesteście jak ten gruby, brzydki dzieciak w szkole, który przygniata małe dzieci w szkole i żąda od nich ich kieszonkowego. Macie 10 bilionów dolarów długu, który w ciągu 20 lat najpewniej urośnie do 100 bilionów.

Chwalicie się tym jacy jesteście wspaniali, ale w ciągu 20 lat Chiny was wyprzedzą i nic nie będziecie znaczyć. Imperia Rzymskie i Angielskie trwały przez setki lat a wasza dominacja przetrwała ledwie pół wieku podczas którego nie osiągnęliście nic. Świat będzie was pamiętał jako chciwych i aroganckich kulturalnych impotentów, którzy zawalili swoją szansę.

Możecie myśleć, że jestem tylko zakompleksionym Brytyjczykiem, ale prawda jest taka, ze bardzo chciałbym żeby wam się udało - rozpropagowanie wolności i sprawiedliwości po zniszczeniu komunizmu i faszyzmu to było to - ale zmarnowaliście swój czas na górze. Zdradziliście ideały swoich ojców założycieli - wolności, oświecenia i demokracji poprzez przekształcenie się w bandę fundamentalistycznych kretynów z zerowym szacunkiem dla kultury i nauki, którzy torturują i więżą bez procesu. Historia oceni was jako przegranych.
Reposted frompsychob psychob viasober sober
19:23

I dream with a world without

iconicboyzstaygrand:


Wars

Violence

Abuse


Hunger


Corruption

Discrimination


I hope someday you will join us

 If you care about your world, reblog this. I won’t kill you to have this on your blog, would it?

 BLESS THIS POST.

Reposted fromashamed ashamed viasober sober

August 11 2011

szlor
14:37
3051 0769
Reposted fromnowejutro nowejutro viasober sober

July 27 2011

szlor
13:50
Play fullscreen
Packing like a Pro
Reposted fromflipovitsch flipovitsch viasober sober

June 18 2011

szlor
16:59

June 08 2011

szlor
16:06

May 30 2011

szlor
17:43
1680 da17 500
Reposted fromanthime anthime viasober sober

May 23 2011

szlor
10:21
4386 285d
Reposted bynoisetalesKing-Karlchaton-wfutschas-graciasmadgyversofastMarconoskinibotstfndonQbaremtezmazupe

May 04 2011

szlor
17:59

April 28 2011

szlor
08:08
7324 53da
Reposted fromSidoftheInternet SidoftheInternet viasober sober

April 17 2011

szlor
13:50
I hardly worked for so long that I forgot how to work hard.

April 13 2011

08:42
4471 466e 500
Reposted fromLuckyLobos LuckyLobos viasober sober
szlor
08:35
0665 cea4
I kto tu jest suką?
Reposted fromlalandia lalandia viasober sober

April 11 2011

szlor
14:52
Like the great philosopher Sun tzu said: when you're done fucking your enemies, fuck 'm some more
— Ari Gold
Reposted byclassicLadypeachetazniebieskimientourage
szlor
12:55

[...] let it go like a bad piece of pussy. Just forget that you smelled it and move on.

— Ari Gold
Reposted byentouragegoblinizacja

March 31 2011

szlor
12:50
1192 ea4f
Reposted byhowdyjenxiumincitiesofnightfinny

March 24 2011

szlor
16:56
It was Princess Consuela Banana-Hammock!
szlor
15:31
4617 aeec
Reposted fromfriends friends

March 18 2011

szlor
22:09
stop bullshitting and get your shit together!
szlor
19:07
1680 f8d6 500
Reposted fromzaslonapomidorowa zaslonapomidorowa viasober sober
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl